STRONA PROJEKTU | PL ENG LT

Szukaj obiektu na Starej Rossie:



Szukaj obiektu na Nowej Rossie:




Szukaj osoby:

Opracowanie naukowe Anna Sylwia Czyż i Bartłomiej Gutowski
INSTYTUT HISTORII SZTUKI
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
Projekt został sfinansowany przez

Dopuszczone jest wykorzystywanie zawartych materiałow na zasadzie otwartej licencji CC BY do użytku darmowego i komercyjnego za podaniem źródła WIĘCEJ INFORMACJI